Uutisia
30.03.2017
Psyykkinen valmennus
11.08.2016
Terapiapalveluita
11.08.2016
Mitä työyhteisöllesi kuuluu?
11.08.2016
Palveluita kuntien koulutoimille 1-6 luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen
11.08.2016
Järjestämme yrityksenne koulutukset
11.08.2016
TCI (terapeuttinen kriisi-interventio) koulutus asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Työhyvinvointikysely

Toteutamme työhyvinvointikyselyn Webropol järjestelmän avulla, siten että vastaukset voidaan antaa joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kyselyn perusteella laadimme yhteenvedon sekä ehdotuksen kehittämistoimenpiteistä, tilaajan niin halutessa.

Kysely voidaan tehdä erillisenä projektina tai liittää myös YRITYKSEN TARINA kokonaisuuteen.

Kyselyprosessin hinta on 10€ + alv 24% / sähköinen kysely ja 25€+alv 24% / kirjallinen kysely. Hinta pitää sisällään kyselyn laadinnan, kirjallisen kyselyn vastausten syöttämisen järjestelmään sekä tulosanalyysin.

Kehittämisprojektit


YRITYKSEN TARINA

 
Yrityksen menestystarina:
1. Henkilöstötutkimus ja kokonaisvaltainen henkilöstön kehittäminen
2. Työnhyvinvointiselvitystyö ja työkykyä ylläpitävä toiminta
 
Kaiken kehitystoiminnan lähtökohtana on nykytilanteen, kehitysajatusten ja valmiuksien tunnistaminen. Selvitystyöt ja tutkimukset ovat keino saada selville organisaation, työyhteisön, työryhmän tai yksilön nykytila.
 
Työnhyvinvointiselvitystyö ja henkilöstötutkimus ovat tehokkaita tutkimusmenetelmiä, joilla saadaan konkreettista tietoa organisaation kehittämiseen. Työhyvinvoinnin tason ohella olemme todenneet, että kokonaistyytyväisyyden kannalta eri asioiden painoarvon tietäminen on erittäin tärkeää. Prosessia täydennetään henkilökohtaisilla haastatteluilla, jotka tuovat yrityksessä olevan hiljaisen tiedon kehittämistyön tueksi. Tieto voidaan kerätä räätälöidysti – joko sähköisesti tai paperilla. Näin syntyvä yrityksen tarina antaa hyvän lähtökohdan niille toimenpiteille, joiden avulla tulostavoitteet saavutetaan.
 
Tulosten analysointi- ja raportointimalli on huolellisesti suunniteltu niin, että raportti on helposti ja nopeasti tulkittavissa oikein kohdennettujen kehittämispäätösten tekemiseksi.
 
Coach Masters Oy:n tarjoama toteutusmalli pitää sisällään seuraavat kohdat:
A. Yrityksen tarpeista lähtevä suunnitelma
B. toteutus
C. tulosten esittely
D. tulosten käsittely ja johtopäätökset
E. kehitystoimenpiteiden määrittely
F. käytännön toimenpiteiden käynnistäminen, joita voivat olla:
 
 
1. Valmennus/koulutus
G. Työntekijät
I. minä
II. työryhmä
 
H. Esimiehet
I. esimies ja johtaminen
II. kehityskeskustelut johtamisen apuvälineenä
III. vuorovaikutus esimiestyössä
IV. poikkeustilanteet ja muutosten johtaminen
 
I. Johto
I. työhyvinvointi menestystekijänä
II. arvojen hyödyntäminen työhyvinvointijohtamisessa
III. työ- ja toimintakyvyn eri osa-alueiden esittely ja merkitys työhyvinvointijohtamisessa
IV. arvostava vuorovaikutus johtamisessa ja työhyvinvoinnissa; miten tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi työyhteisössä
 
2. Johtamisen kehittäminen organisaatiossa
J. Ratkaisukeskeinen, prosessimainen ja osallistujia aktivoiva työskentelytapa
K. Valmennus, coaching, yksilö- ja ryhmätyönohjaus tarvittaessa

Lisätietoja
pasi.vallivuori(at)coachmasters.fi
040 4812055
 
Coach Masters Oy
Virmuntie 20
20540 Turku

© 2014 Coach Masters Oy